Verhoog de bedrijfszekerheid door preventief onderhoud

Systemen en installaties op het bedrijf moeten functioneren. Want stilstand kost geld. Daarom stel je terecht hoge eisen aan de betrouwbaarheid. Die betrouwbaarheid staat of valt met tijdig onderhoud. Door preventief de werking te checken, doen WPS-systemen wat ze moeten doen. Onze eigen onderhoudsspecialisten weten precies welke cruciale onderdelen van een systeem om preventief onderhoud vragen. Of het nu het (vision) systeem zelf, de PC-besturing of de PC-hardware is.

Het voordeel van preventief onderhoud ligt niet alleen maar in de bedrijfszekerheid. De kwaliteit van het productieproces blijft optimaal: camerametingen van een Plant Vision Systeem zijn altijd betrouwbaar. Ook verleng je de levensduur van een installatie door tijdig de werking te inspecteren. Daarmee voorkom je weer tussentijdse reparaties, die onnodig kostenverhogend werken. De total cost of ownership daalt dus.

WPS biedt specifieke onderhoudsprogramma’s voor alle vitale onderdelen. In nauw overleg met gebruikers stellen we een onderhoudsschema op maat op. Medewerkers die het onderhoud uitvoeren, zijn meestal ook degenen die de installatie hebben geïmplementeerd. Dat werkt wel zo efficiënt.

Preventief onderhoud hardware
• Inspecteren van de onderhoudsgevoelige punten in een systeem
• Verhelpen van kleinere mankementen die tijdens inspecties aan het licht komen
• Rapporteren van de bevindingen van de inspectie met aanbevelingen voor onderhoud

Preventief onderhoud PC-besturing
• Controleren van de systeemprestaties
• Systeemonderhoud
• Rapporteren van de bevindingen van de inspectie met aanbevelingen voor onderhoud

Preventief onderhoud PC-hardware
• Controleren en reinigen van systemen
• Inspecteren van de onderhoudsgevoelige punten
• Advisering over noodzakelijk onderhoud en vervanging
• Rapporteren van de bevindingen van de inspectie met aanbevelingen voor onderhoud

Preventief onderhoud Vision
• Inspecteren van de hardware: PVS-server, camera’s, belichting, bekabeling, behuizing
• Checken van de vision Software
• Rapporteren van de bevindingen van de inspectie met aanbevelingen voor onderhoud