Sorteren

Je wilt je klanten optimaal bedienen, maar het bestelpatroon wordt grilliger en gevarieerder. Wil je eenvoudiger, betrouwbaarder en uniformer planten sorteren, kies dan voor het automatisch sorteren van jouw planten. Sorteren doe je voortaan van achter de pc: door een sorteeropdracht in het Plant Order Systeem te geven.

Elke week worden miljoenen planten door onze sorteersystemen verwerkt. Sorteren kan met behulp van camera en/of meters. WPS maakt gebruik van intelligente Vision-technieken. Elke potplant wordt beoordeeld op die aspecten die voor jouw teelt van belang zijn. Het voordeel is maximale uniformiteit.

Tussentijds sorteren
Hoe vaker potplanten tussentijds worden gesorteerd, hoe uniformer het eindresultaat. Dat levert gemak op bij het afleveren. Plus hogere prijzen van afnemers.

Onze sorteeroplossingen:

Plant Order System
Plant Order System
Het Plant Order Systeem (POS) is de verzamelnaam voor onze oplossingen voor het afleveren van potplanten.
Ik wil meer weten
Vision sorteren
Vision / SmartScan
Met een camera en de software op maat sorteer je een of meerdere eigenschappen van jouw plant.
Ik wil meer weten
Sorteerbuffer
Sorteerbuffer
Alle geclassificeerde planten op overzichtelijk gerangschikt in een gotenbuffer, waar je ook water in kunt geven.
Ik wil meer weten
Mobiel sorteren
Mobiel sorteren
Eenvoudig mobiel sorteerbuffer op een plaats die jou op dat moment het beste uitkomt je planten sorteren met een camera.
Ik wil meer weten
Dataregistratie potplanten
Dataregistratie
Volg de plant door het hele sorteerproces. Alle sorteeraspecten worden opgeslagen met bijvoorbeeld RFID tags.
Ik wil meer weten
Walking Plant System
Walking Plant System
Dit volautomatische teeltsysteem in goten kan tevens worden uitgerust met een eenvoudige sorteeroptie (ja/nee).
Ik wil meer weten