Werken met een geautomatiseerd transportbandensysteem is efficiënt en veilig, op voorwaarde dat je de veiligheidsvoorschriften in acht neemt. Met welke veiligheidsaspecten moet je rekening houden?

Uitgangspunten voor de gebruiker

 • Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid.
 • Op de kwekerij zijn normaliter mensen aanwezig die daar beroepshalve aan het werk c.q. aanwezig zijn. Kinderen en huisdieren worden niet zonder strikt toezicht bij een in werking zijnde SmartFlo Drive gelaten.
 • Alle mensen werkzaam op de kwekerij zijn op de hoogte gebracht van de automatische werking van het SmartFlo-systeem en van de daaraan verbonden gevaren.
 • Eventuele bezoekers worden tevoren ook van deze bovengenoemde gevaren op de hoogte gebracht.

Lopende band waarschuwingsbordHet (weer) in gebruik nemen van SmartFlo

 • Controleer voor het aansluiten van de SmartFlo Drive op het stroomnet, of de aansluiting vrij is van vuil en vocht.
 • Controleer voor het aansluiten van de SmartFlo Drive de snoeren op beschadigingen. Indien beschadigd, de SmartFlo Drive niet gebruiken en voor reparatie contact zoeken met WPS.
 • Zorg ervoor dat zowel de gebruiker als de SmartFlo Drive niet vochtig is of in contact staat met water.
 • Zorg dat de SmartFlo Drive rechtop staat en minimaal 15 cm aan alle kanten vrij staat.

Tijdens bedrijf

 • Zet bij een noodsituatie het systeem stil met behulp van de noodknop.
 • Pas op voor draaiende delen van de transportbanden. Houd vingers en andere lichaamsdelen ver van draaiende onderdelen en pas op met loszittende kleding of haar. Deze kunnen namelijk klem komen te zitten.
 • De SmartFlo Drive moet rechtop en in een open ruimte staan, zodat deze goed kan ventileren.

Tijdens onderhoud

 • Zet altijd eerst het systeem uit en voer dan het onderhoud uit. Koppel ook de voeding af en informeer alle betrokkenen.
 • Zorg dat tijdens het inschakelen de band vrij staat van personen.

Heb je nog vragen over het (veilig) gebruik van SmartFlo? Neem dan contact met onze serviceafdeling via telefoon 0174-671371 of kijk op de website.