De gemiddelde potplant vraagt veel handmatige handelingen, zoals stek steken, stok steken, toppen, schoonmaken… Dan is een efficiënt ingericht werkstation noodzakelijk. De werkstations van WPS zorgen ervoor dat jouw medewerkers alleen maar dat hoeven te doen wat ze moeten doen: de teelthandelingen uitvoeren.

Betere arbeidsomstandigheden 

Elk werkstation wordt zo ontworpen dat de planten automatisch worden aangevoerd en afgevoerd.Planten heen en weer transporteren vraagt namelijk niet alleen tijd, maar is ook arbeidsintensief. Ontzorg medewerkers door dat zware werk van hen weg te nemen. En zo bij te dragen aan ergonomisch verantwoorde werkomstandigheden.