• SV.co met WPS systeem

Betere ruimtebenutting: bijkomend voordeel of absolute voorwaarde?

Meer productie bij SV.CO door betere ruimtebenutting
Bij aanvang van de uitbreiding van SV.CO in 2012 had een containersysteem de voorkeur. Maar om te komen tot de juiste keuze werden verschillende teeltsystemen met elkaar vergeleken op onder andere investeringskosten en flexibiliteit.

Lagere investeringskosten en de grote flexibiliteit zijn doorslaggevend geweest in de keuze voor een SmartFlo systeem bij SV.CO. De ruimtebenutting telde minder zwaar maar dit bleek achteraf een groot voordeel. Geen ruimteverlies langs de kaskolommen en nauwelijks looppaden maakt de teeltvloer voorzien van een SmartFlo systeem qua ruimtebenutting zeer efficiënt. Ook de bereikbaarheid van alle planten (ook een klein partijtje achterin de kap) maakt het een zeer flexibele teeltmethode. De extra arbeid is bijna te verwaarlozen want voor het rangeren van containers zijn ook mensenhanden nodig. Uiteindelijk heeft het SV.CO een lagere investering en afhankelijk van de potmaat, 5% tot 15%, meer productie gebracht.

7% ruimtewinst Allure tuinplanten
Bij Allure Tuinplanten was naast efficiënter en meer ergonomisch werken de ruimtebenutting wel een voorwaarde. Voorheen werd er per 8 meter kap één buisrailsysteem toegepast waarover een deense container verplaatst kon worden, dit zorgde voor veel ruimteverlies. Door het monteren van een SmartFlo systeem, waarbij de SmartFlo Tracks standaard beloopbaar zijn kon er over de gehele kaplengte enkele rijen planten meer geteeld worden. Dit levert een ruimtewinst van ca. 7% op.

Praktijk wijst grote invloed van ruimtebenutting op terugverdientijd uit.
WPS helpt kwekers bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van efficiëntie en logistieke automatisering. Doordat we intensief betrokken zijn bij de keuze van het systeem en meer dan honderd systemen in gebruik zijn, weten we ook de voor- en nadelen in praktijk. Een hogere ruimtebenutting staat in directe relatie met het verlagen van je kostprijs. Daarom nemen we in het vergelijken van systemen, ruimtebenutting altijd als criteria mee.

Wil jij ook de verschillende teeltsystemen overzichtelijk vergelijken? Of wil je tips voor een optimale ruimtebenutting?

Download dan onze whitepapers